Je 5Rytmov® skutočne o tanci?

5Rytmov® je dynamická meditácia v pohybe vytvorená americkou tanečnicou Gabrielle Roth, ktorá bola priekopníčkou spontánneho tanca. Počas rokov skúmania svojho pohybu, ale aj pohybu iných tanečníkov na parkete, si Gabrielle všimla, že ľudia, ktorí sa pohybujú slobodne a uvoľnene, nasledujú vo svojom tele akúsi energetickú vlnu. Táto vlna pozostáva z piatich rôznych kvalít a je esenciou plynulého, živého tela: plynutie, staccato, chaos, lyrika, ticho®.

Plynutie
Plynutie predstavuje kvalitu ohybnosti, pružnosti, odovzdania a dôvery v naše chodidlá, v náš život, že nás zavedú tam, kam máme ísť.

Staccato
Staccato nás učí sa vyhraniť, urobiť jasno, definovať hranice, chrániť to, na čom nám záleží, transparentne a bez strachu prejaviť navonok to, čo máme vo vnútri.

Chaos
V chaose zabudneme na naše predstavy o tom, kým sme. Necháva nás zakúsiť realitu nášho bytia, aké to je byť úplnými, slobodnými, intuitívnymi a kreatívnymi.

Lyrika
V lyrike sa učíme vystúpiť z našich deštruktívnych vzorcov, opustiť chaos a opäť sa vynoriť z našich najhlbších častí do našej integrity a dôstojnosti. Znovu sa rodíme na fyzickej, energetickej, emočnej, aj duchovnej rovine.

Ticho
Ticho sa pohybuje samo v sebe, ale aj okolo nás. Vyzýva nás, aby sme boli plavidlom, ktoré je neustále v pohybe, mení sa a zároveň stále smeruje do Rytmu Ticha.

Je prirodzené, že je nám niektorý rytmus bližší, než iný. Úlohou spontánneho tancovania je rozširovať naše mapy pohybu a udomácňovať sa aj v ďalších rytmoch. Tanečný parket sa stáva laboratóriom, v rámci ktorého skúmame svoje bežné pohyby a môžeme sa naučiť vnímať paralelu medzi naším pohybom na parkete a spôsobom, akým sa pohybujeme v našom živote.

So spoznávaním jednotlivých rytmov nám spočiatku pomôže vhodne zvolená hudba, o ktorú sa môžeme oprieť a ktorá nás v našom tanci podporí. K tomu slúžia hodiny 5Rhythms® Sweat, pri ktorých lektor namixuje hudbu tak, aby tanečníkov previedla jednotlivými rytmami. Táto hodina nie je vedená hlasom lektora. Pôvodne boli sweaty určené na trénovanie nadobudnutých znalostí z vedených hodín či viacdenných dielní.

Waves® (Vlny) sú základným kameňom praxe 5Rytmov. Zámerom je uvoľnené a plynulé telo, znovu-objavenie chodidiel a uvoľnený dych bez toho, aby sme ho zadržiavali.

V úrovní Heartbeat® (Tĺkot srdca) objavujeme naše emócie ako energiu, silu, ako súčasť našej ľudskej skúsenosti. Cieľom je spontánne srdce a prínos, ktorý si berieme do života je schopnosť rozoznávať, kedy sú naše srdcia otvorené a kedy sú zavreté. Učíme sa, čo to má všetko spoločné s láskou a prečo ju všetci tak veľmi potrebujeme a chceme. Objavujeme strach, hnev, smútok, radosť a súcit.

V Cycles® (Cykly) sa pozeráme na naše životy, na náš pôrod i blížiacu sa smrť a na všetko a všetkých medzi tým. Uctíme si udalosti a ľudí, ktorí formovali to, kým sme, ako aj výzvy a dary, ktoré v nás zanechali. Znovu definujeme naše zdedené ja a určujeme si, kým chceme skutočne byť. Opúšťame minulosť a iniciujeme zrelosť a dospelosť. Dostaneme sa za náš príbeh tak, aby nás prestal ovládať. Skúmame naše narodenie, detstvo, pubertu, dospelosť a smrť.

Mirrors® (Odrazy) slúžia na stopovanie charakterov nášho ega. Pomenovávame ich, stelesňujeme ich, preháňame ich a trénujeme odosobňovanie, aby sme sa dokázali aj pod tlakom čo najviac priblížiť k našej skutočnej autenticite, duši, jeden k druhému, životu a slobode. Skúmame, ako byť, milovať, vedieť, vidieť a liečiť.

God, Sex and the Body® (Boh, Sex a Telo) je tanečno-divadelný workshop, počas ktorého v sebe oživujeme rôzne archetypy, v hĺbkach objavujeme ženskú a mužskú energiu a nachádzame v sebe časti našej duše, ktoré boli stratené, ignorované alebo potlačené. Či už sú to energie matky, otca, milenky, divokého syna, madony alebo ducha svätého.

Prax 5Rytmov® je hlboká a nádherná cesta sebapoznania. Popísaná štruktúra sa len zľahunka dotýka toho, o čo ide v 5Rytmoch® naozaj.

Na jednom workshope v Londýne, ktorý viedol syn Gabrielle, Jonathan, nás ako lektor po celý čas vyzýval k tomu, aby sme skúmali, o čo sme naučení sa v živote opierať. Kde hľadáme svoje vnútorné vedenie. Náhodne preskupoval hudbu, nedodržiaval nadväznosť rytmov, provokoval. Až to nevydržal a povedal: „Viete, 5Rytmov vôbec nie je o hudbe.“

Gabriele zvykla laškovať zase takto: „Nemysleli ste si, že je táto prax o tanci, že nie?“

O čom teda 5Rytmov® je?

Viete čo? Najlepšie bude, keď si prídete pre svoju odpoveď do svojho vlastného tanca. 😊

Učím ľudí, ako v sebe objaviť Priestor Ticha, aby si mohli vytvoriť život podľa svojich vlastných predstáv. Môj príbeh si môžete prečítať tu. Som autorkou e-booku 5 krokov, ako v sebe objaviť Priestor Ticha.

Môžete mi napísať, prepojiť sa so mnou na Facebooku či sa so mnou vidieť na pravidelných akciách.

  • Objavte v sebe Priestor Ticha a vytvorte si život podľa vlastných predstáv
  • Nejnovější články
  • Kategorie
  • Vidíme sa na Facebooku :)