Konaj Hravo

Hraj sa s tým, čo si dostala do vienka
a začni si vytvárať svoj vlastný vesmír.

HRANIE SA S HRANICAMI MOŽNÉHO

Hravosť je kvalita, ktorá je daná cicavcom. Plazy sa nehrajú, pretože na to nemajú mozog. Dospelí ľudia na to mozog síce majú, väčšinou sa však nehrajú, pretože sa vo svojom vývoji na mnohých miestach rozhodli, že je bezpečnejšie sa nehrať.

Nie je náhoda, že sa narodíme do určitej rodiny, doby či spoločenského nastavenia. Doba, spoločnosť, aj naša rodová línia prechádzajú určitým vývojom. Už len tým, že sa narodíme, automaticky na seba preberáme celý tento vývoj a nadväzujeme naň. Rodina ani spoločnosť tu nie sú od toho, aby vytvorili človeka, ktorým sa máme stať. To je naša úloha. To, čo vnímame na vlastnom vienku ako limitujúce, často priamo súvisí s tým, čo máme na tomto svete vykonať.  

Poznávame svoju pravdu, ktorá sa zákonite v niečom líši od nášho pôvodného nastavenia. Jedno je vedieť, čo je naša pravda a druhé je dovoliť si ju žiť. 

Druhou úlohou na ceste konania je:
Uveď svoju pravdu do života


Ak budeme nasledovať pocit, ktorý nás vedie za naším poslaním, s istotou toho, že vyjde ráno slnko, bude naša pravda konfrontovaná so zabehnutým nastavením, z ktorého sme vzišli.

Hranica má dve strany. Niekde nás chráni, ale vo vývoji našich predkov nebola stanovená, preto ju potrebujeme nastaviť my. Inde nás hranica obmedzuje a my máme byť prvé, ktoré ju prekročia.

Ako aj naša pôvodná rodina, spoločnosť či atmosféra doby, aj my sa vyvíjame a sme v procese. Aj preto je naše hranie sa s hranicami zručnosť, ktorú pilujeme celý život. Poďme si urobiť stručný audit nášho vývoja a pozrime sa na to, kde všade sme sa mohli sami so sebou dohodnúť, že sa proste už ďalej hrať nebudeme.

RODINA

Je náš najužší kruh, kde sme od narodenia do seba nasávali základné hodnoty našich rodičov či opatrovníkov. Bez rozmyslu sme prevzali mnohé vzory a veľká časť nám zaiste slúži. V ceste za naším poslaním nám ale niektoré z presvedčení a hodnôt nášho prvotného kruhu môžu brániť. Možno je na čase ich uvoľniť!

Úspech

V každej rodine sa za úspech považuje niečo iné. Niekde to je intelekt, inde manuálna zručnosť, zase inde to bude tvorivé vyjadrenie či zarábanie peňazí. Nie je dobrá alebo zlá definícia úspechu. Možno je tá naša definícia len iná než tá v pôvodnej rodine a to, po čom túžime, sa bije s tým, čo vnímame podvedome ako správne. Čo je úspech pre teba?

Potešenie a práca

Spôsob, akým sa vzťahujeme k tomu, čo nás teší, vypovedá veľa o našom prístupe k poslaniu. Aký vzťah mala práca a potešenie v tvojej rodine? Máš to v sebe nastavené rovnako či inak? A existuje aj možnosť, že medzi prácou a potešením je znak "rovná sa" ?

Peniaze

Ako sa o peniazoch hovorilo v tvojej rodine? Aké presvedčenia si prevzala a aké si si vytvorila sama? Vnímaš aj vzťah peňazí a svojho poslania? Ako sa k sebe majú? Prúdi to medzi nimi?

Čo povedia ľudia

Kládol sa v tvojej pôvodnej domácnosti viac dôraz na to, ako pôsobíš navonok než na to, čo prežívaš vo vnútri? Alebo tomu bolo presne naopak? Možno je čas začať pomaly prepájať obe tieto roviny, čo povieš?

Miera neistoty

Nasledovanie vnútorného pocitu znamená podstupovať riziko, preto je fajn tušiť, aký máš k nemu postoj. Zistíš tak, koľko podpory si máš zabezpečiť pred každým menším či väčším krokom za svojím poslaním. Možno pochádzaš z rodiny, kde boli jasne nastavené pravidlá a netolerovalo sa ich porušovanie. Alebo naopak z rodiny, ktorá bola skôr neformálna a otvorená akejkoľvek zmene. Aká miera rizika a predvídateľnosti je ti príjemná? 

DUCH DOBY A SPOLOČENSKÉ NASTAVENIE

Každá spoločnosť má v sebe zakomponované viditeľné prvky, ako je umenie, symboly, jazyk, etiketa a tradície. Až 90 % našej spoločenskej a národnej identity je ovplyvnených neviditeľnými prvkami ako sú kultúrne hodnoty, predpoklady a viera. Či už sa stotožňujeme so svojou národnou identitou alebo nie, spoločnosť, v ktorej sme vyrastali nás formovala. Pokiaľ si nie sme vedomí niektorých nastavení, podvedome ovplyvňujú naše voľby.

Miera aktivity a pasivity

Každému z nás vyhovuje iná miera aktivity a pasivity a je možné, že cestou za svojím poslaním zistíš, že to máš inak ako väčšina. Vnútorný hlas ťa bude viesť niekam a vonkajší inam. Ak budeš kráčať svojou cestou, v určitý čas si dovolíš aj tú svoju, pre teba správnu mieru oddychu a akcie.

Genderová vyrovnanosť

V doznievajúcom patriarcháte má každé pohlavie nepísanú, o to ale jasnejšie danú úlohu, ktorá sa považuje za normu. Ak ťa vnútorný hlas vedie trošku inou cestou, možno bude potrebné sa pohrať s vnútornými hranicami toho, čo považuješ za možné aj v tejto oblasti.

Spolupráca a súťaživosť

Mnohí z nás boli vychovaní k iným kvalitám, než to, čo požaduje dravý dnešok. Ranné demokracie sú veľmi špecifické tým, že po páde režimu sa premenil pomer potrebných zložiek spolupráce v prospech súťaživosti. Zase, nie je dobré a zlé nastavenie. Je len také, ktoré nám vyhovuje a ktoré nie. A to je veľmi individuálne. Ako to máš v sebe ty?

Časová orientácia

Súvisí s tým, ako nakladáme s našimi zdrojmi, či sme skôr šetriace typy, ktoré sa sústredia na budúcnosť a aktívne dosahovanie cieľov alebo nás budúcnosť až tak netrápi a chceme si hlavne užívať tento moment.
Ako rýchlo sa potrebuješ dopracovať k nejakým výsledkom na svojej ceste, aby si bola spokojná so svojím napredovaním?
Patríš k tým viac či menej trpezlivým typom?

ĽAHKOSŤ NEKONEČNA

Zdá sa ti, že ťa na ceste za tvojím poslaním čaká veľa vnútorných prekážok? Jednoznačne!
Bude ich niekedy menej? Áno, aj :). Niektoré odídu, iné s tebou pôjdu ďalej, akurát si ich budeš vedomá a naučíte sa spoločne nažívať. No a s každým ďalším krokom prídu nové výzvy a uvedomenia na hlbších úrovniach. Ak si rozhodnutá naplniť svoje poslanie, bude fajn pripraviť sa na dlhšiu, možno aj na celoživotnú cestu. Čo si nachystať?

  • V prvom rade sa daj do pohody. Už si tu. Žiješ. Máš telo. Vnímaš. To samé o sebe je dôvod na oslavu.
  • Nachystaj si nástroje, ktoré ti pomôžu púšťať svoje presvedčenia v čo najväčšej ľahkosti.
  • Pamätaj na prestávky a odmeny. Staraj sa o seba a dovoľ si cestou žiariť.
  • Vydaj sa na cestu s niekým, s kým môžeš oslaviť vrcholy a kto ti pripomenie tvoj smer, keď prídu prepady.

Nejakým spôsobom si v naplnení svojho potenciálu bránime všetci. Aj keď vychádzame z podobných nastavení, každá z nás má svoj unikátny spôsob sabotáže. Ten súvisí so všetkými drobnými situáciami, kedy sme sa rozhodli, že kráčať po inej, než po našej vlastnej ceste, bude bezpečnejšie.
To je samozrejme pravda. Má to jeden háčik. Je to strašná nuda :).

ČO PRÁVE TERAZ POTREBUJEŠ?

Hravé nástroje

Podporu na cestu