Medituj v uvoľnení

Vydaj sa na dobrodružnú vnútornú výpravu a uvoľni sa do láskyplnej prítomnosti svojho zázračného tela.

PONOR DO HLBOČINY

Po tom, ako začneme vnímať určité opakujúce sa vzorce svojho správania a aj čiastočne vybijeme ich emočný náboj z tela von, vytvoríme si v sebe priestor pre zažívanie novej skúsenosti.

Ak je náš mozog vystavený určitým stimulom opakovane a v dostatočnej intenzite, môžeme naše naučené reakcie preprogramovať. Umožňuje to schopnosť mozgu sa obnovovať a vytvárať nové nervové prepojenia, tzv. neuroplasticita mozgu. Presne tak, ako sa hral I.P. Pavlov so psíkmi, môžeme sa my hrať s našimi vnútornými obrazmi i spomienkami.

Ak si chceme tvoriť novú realitu efektívne, pri tvorbe nových vnútorných obrazov sa potrebujeme dostať do čo najstaršej časti mozgu. Ako šiel vývoj? 

Plazí mozog

je vývojovo najstarší, zabezpečuje naše základné fyzické funkcie ako dýchanie, trávenie, tlkot srdca, reflexy a pod. Jeho základnou prioritou je zabezpečiť prežitie.

Limbický systém

sa vyvinul ako druhý. Je príznačný pre cicavce. Má na starosti naše emócie, lásku, sociálne interakcie. Umožnil nám zorganizovať sa do skupín a spolupracovať v nich.

Mozgová kôra

je najmladšia a máme ju len my, ľudia. Vyhodnocuje, analyzuje, dáva nám schopnosť pozerať sa do budúcnosti,
určovať ciele, tvoriť si svoj život.

TRUHLICA S POKLADOM

Od počatia, cez naše prvé roky života, až po dospelosť, do seba automaticky nasávame všetky vplyvy rodiny a prostredia, v ktorom vyrastáme. Zažitá skúsenosť sa do nás odtlačí ako filter, cez ktorý vnímame realitu a ktorý ovplyvňuje naše podvedomé správanie i emocionálne vzorce aj v priebehu dospelého života. Tento filter sa volá limbický odtlačok.

Limbický systém zaznamenal všetky naše ranné vnemy a pocity bez toho, že by ich preložil do popisného jazyka mozgovej kôry.
Z jednoduchého dôvodu. V čase nášho najväčšieho nasávania telesných vnemov, bola naša mozgová kôra ešte vo vývine. Zážitky sa z nás nevytratili, len k ním nemáme prístup na úrovni analytickej mysle.
Ak sa k ním chceme dostať, potrebujeme sa ponoriť hlbšie do seba.

Birth Into Being

Je metóda, ktorá v sebe spája dva informačné toky do jedného liečivého prúdu. Jedným je limitujúce programovanie nášho vnútorného sveta. A druhým je rozširovanie vnútorných máp o láskyplné skúsenosti pomocou neuroplasticity mozgu. Používa k tomu vizualizácie, prácu s dychom, hranie rôznych rolí, jemný dotyk a tanec. Zahŕňa v sebe 20 rôznych procesov a 18 cvičení. Odborne sa tento proces nazýva prepis limbického odtlačku.

Metódu založila Elena Tonetti-Vladimirova, celosvetová priekopníčka hnutia za prirodzené pôrody.

Prepisom nevymažeme a ani nezmeníme objektívnu minulosť. Dokážeme si však svoje limitujúce minulé zážitky rozšíriť o podporujúce obrazy a pocity, ktoré sa zapíšu do nášho tela a premenia tak nazeranie na našu minulosť. Posilníme tak vnútorný sebaobraz, s čím súvisia aj voľby, ktoré následne učiníme a budúcnosť, ktorú si pomocou nich tvoríme. Rozšírením alternatívnych riešení minulých neuspokojivých situácií si rozšírime možné alternatívy aj v našej budúcnosti.

Kissleg, Nemecko, 2019, preberám si certifikát o zavŕšení výcviku na facilitátorku v tréningu od Eleny Tonetti, zakladateľky BIB metódy
S Elenou Tonetti

VEDENÁ MEDITÁCIA S PRVKAMI PREPISU LIMBICKÉHO ODTLAČKU

Jedenkrát do mesiaca organizujem online vedenú meditáciu s prvkami prepisu limbického odtlačku na konkrétnu tému. Najskôr sa dostaneme do tela, zahrejeme a vytrasieme napätie, aby sme sa následným jemným pohybom stíšili a pripravili telo na hlbokú vizualizáciu.

Je to hlboký, uvoľňujúci proces, pri ktorom si vytvoríme pocit bezpečia v našom tele. Ten je pre nový zápis kľúčový.

Viac informácií o meditácií, nájdeš po kliknutí na odkaz dole.

Dojmy po meditácií

Vytvorila som si si nádherné obrazy, naplnili ma šťastím a spokojnosťou.
Maťa
Veľmi príjemne som sa uvoľnil. Bolo to opäť výborné. Skvelé imaginacie.
Peťo

Ponor sa do vedenej meditácie u seba doma!

  • Cítiš nepokoj?
  • Zmätok či podráždenie?
  • Máš všetko a predsa ťa spokojnosť obchádza širokým oblúkom?