O Priestore Ticha

O svete medzi svetmi, kde si aj nie si zároveň.

ČO JE PRIESTOR TICHA?

Priestor Ticha je stav hlbokého vnútorného stíšenia a uvoľnenia, kedy bez toho, aby sme nutne rozumeli, vieme, že sme neoddeliteľnou súčasťou vesmíru a máme v ňom svoje nezameniteľné miesto.

Je to najväčší dar, ku ktorému môžeme v procese hlbokého vnútorného poznávania sa dospieť.

PREČO HO HĽADAŤ?

Pokiaľ nie sme spojení so svojim Priestorom Ticha, nie sme ukotvení vo svojej podstate.
To preciťujeme ako vnútorný pocit prázdnoty.

Máločo nás desí tak ako naša vlastná prázdnota, takže sme ochotní urobiť viac-menej čokoľvek, aby sme ju zaplnili či sa jej vyhli. Márna snaha. Žiaden zážitok, ďaleká cesta ani úspech nám nepomôžu. Jediná cesta, ako sa navždy vymaniť zo svojej prázdnoty, je ponoriť sa do nej.

Dobrou správou je, že aj sebapoznanie môže byť láskyplné a zábavné, a to aj keď na nás po ceste pod chvíľou vyskakujú rôzne vnútorné prekvapenia :).

PRIESTOR TICHA A POSLANIE

Tichý hlas v našom vnútri vie presne, kým sme a čo máme vytvoriť. Prehovára jazykom, ktorý je jednoduchý a obyčajný. To, čo hovorí nie je ani zázračné, ani tajomné. Je to priamočiare a jasné.

Najjednoduchšou cestou, ako rozvinúť dôveru vo vnútorné vedenie, je začať opäť vnímať svoje telo a dať priechod nášmu tvorivému vyjadreniu. Sebapoznanie môže byť naplňujúci proces, ktorý nás dovedie k našim vlastným odpovediam na tie najzákladnejšie otázky.

Medituj

Telo v sebe skrýva odpovede na všetky otázky. Rozjímaj. Na papieri, v pohybe i v uvoľnení.

Konaj

Meditovať nestačí. To, čo o sebe zistíš, zrealizuj.
Tvorivo. Hravo. Dobrodružne.