Medituj

Nalaď sa na to, kým si a čo potrebuješ.
Učiníš tak prvý krok k naplneniu toho, prečo si sem prišla.

LIMITY ZNÁMEHO

V živote podliehame mnohým vplyvom, ktoré máme hlboko vryté pod kožou. Doba a miesto, kam sa zrodíme, nás formuje a vytvára základné piliere toho, čomu veríme a čím sa v živote riadime. Silno nás definuje príbeh našej rodiny a generácií, ktoré tu boli pred nami.

Mnohé z hodnôt rodinného aj spoločenského nastavenia nám v naplnení nášho poslania pomáhajú. Rovnako tak sa ale aj mnohé z nich bijú s úlohou, ktorú sme si pre tento život stanovili. Vnútorné stíšenie nás dovedie k vnímaniu vnútorných konfliktov a dá nám možnosť vedome sa rozhodnúť, ktorým smerom chceme vo svojom živote pokračovať ďalej.

ODVAHA VYDAŤ SA NA CESTU

Aj keď teoreticky vieme, ako by sa nám páčilo žiť a čo by sme chceli zmeniť oproti pôvodnému nastaveniu, zmena trvá, pretože prebieha na viacerých úrovniach.

1.

Prvým štádiom je, že si začneme v našom správaní všímať určité opakujúce sa vzorce. Dokážeme určiť spúšťač, aj následnú reakciu a zistíme, že naše reakcie sú predvídateľné. Meditácia nám pomáha vytvoriť si od danej situácie odstup a tento malý kúsok prázdneho priestoru umožňuje novú reakciu.

2.

Vybitie starého traumatického náboja z tela von je druhým krokom. Tu nás opäť podrží meditácia, tentokrát meditácia v pohybe. Bezpečný priestor s pár jasne stanovenými pravidlami nám dovolí zamerať pozornosť do vnútra, do tela a umožní nám uvoľniť nazbierané napätie zo seba von.   

3.

Nuž a nakoniec si vytvoríme nový scenár. Keď nastane starý známy spúšťač, budeme mať na výber aj inú reakciu, po ktorej môže naša nervová sústava siahnuť. Scénar si vytvárame pomocou vedenej meditácie, kedy v hlbokom uvoľnení tela necháme vzniknúť nové, funkčné obrazy.

Celý tento cyklus sa opakuje mnohokrát, kým sa nám podarí vytvoriť si nové automaty. Aj tu nás podrží Priestor Ticha, o ktorý sa môžeme oprieť a ktorý nám dodá motiváciu pokračovať ďalej, aj keď váhame či strácame trpezlivosť.

PREKROČENIE PRAHU

Akonáhle sa ponoríme hlbšie do seba, začínajú platiť iné pravidlá než tie, ktoré platia vonku. V hlbinách vnútorného sveta nás sprevádza naše vnútorné vedenie, ktoré s nami komunikuje pomocou vnuknutí, pocitov a intuície. Nič nie je jednoznačné, ani definitívne dané. Rozvíjame vnímavosť, učíme sa rozlišovať a kultivujeme svoju bdelosť. Udržujeme a prehlbujeme spojenie s našim hlavným spojencom, s Priestorom Ticha.

Meditujeme

Na papieri

Prepíš sa cez divočinu myšlienkového chaosu k pokojným vodám svojho vnútorného hlasu.

V pohybe

Osviež sa vedomým pohybom, rozhýb tak aj svoj vnútorný svet a skamaráť sa  so svojim telom.

V uvoľnení

Vydaj sa na dobrodružnú vnútornú výpravu a uvoľni sa do láskyplnej prítomnosti svojho zázračného tela.